Yağ satarım Oyunu

Yıllara meydan okuyan bu eğlenceli oyunda ilk olarak bir ebe belirlenir. Oyucular halka oluşturacak biçimde yere otururlar. Ebe bir mendili eline alır. Ve elindeki mendille halkanın çevresinde dolaşmaya başlar. Bu sırada oyunun şarkısını söyler:

Yağ satarım, bal satarım,

Ustam öldü, ben satarım.

Ustamın kürkü sarıdır.

Satsam 15 Liradır.

Zam-bak  Zum-bak

Dön arkana iyi bak.

 

Ebe dolaşırken mendili oyunculardan birinin arkasına yere fark ettirmeden koyar. Arkasına mendil bırakılan oyuncu bunun farkına vardığı an mendili alarak ebeyi kovalamaya başlar. Eğer ebe yakalanmadan kendisini kovalayan oyuncunun yerine oturursa, mendili alan oyuncu ebe olur; ebe yakalanırsa, oyun aynı ebe ile devam eder.