ASKER ÖRNEĞİ

Askerleri bilirsiniz. ülkenin her tarafından gençler toplanır, askere alınır. Onlara askeri eğitim yaptırılır. Bir komutanın emri altında hareket ederler.
Komutan onları toplar. Eğitim yaptırır. Sonra da bir düdük çalar, istirahat ederler. Askerler bir tarafa çekilerek 10 dakikalık istirahat edeler. Komutan bir düdük daha çalar. Bütün askerler önceki gibi görevlerinin başına geçerler.
Şimdi yeniden asker toplayıp eğitime almak mı zor, yoksa eğitimden sonra istirahata çekilmiş olan askerleri bir düdük sesiyle aynı yerde toplamak mı zordur?
Tabii ki ikincisi daha kolay ve basittir.
İşte öldükten sonra bizim diriltilmemiz de böyle.. Yüce Allah bizi yoktan var etti. Bedenimiz yüz trilyona yakın hücreden oluşuyor. Her hücremizi bir askere benzetirsek bu kadar çok
sayıda hücre askerini Rabbimiz sıfırdan yaratıyor. bedenimizi meydana getiriyor.
sayılı günlerimiz bitip de öldükten sonra bütün hücrelerimiz dağılıyor. her biri bir tarafa dağılıyor. Allah bizi tekrar dirilteceği zaman bu konuda görevli olan İsrafil isimli meleğe emir veriyor. Melek sur adıyla bilinen boruyu üflüyor ve hücrelerimiz yeniden bir araya geliyor.