Türkçe Dil Etkinliklerinin Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri

 

 Çocukların düzgün konuşmasına ve kendilerini sözle ifade etmelerine yardım
eder.
 Çocuklara kitap sevgisini aşılar.
 Çocuklar öykü dinlerken ya da anlatırken sosyal yönden gelişirler. Örneğin;
birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma vb.
alışkanlıklar kazanır.
 Öykülerden öğrendikleri ile çevreyi tanıma ve ilgi duyma kolaylaşır.
 Duygu ve düşüncelerini anlatarak ruhsal yönden rahatlamasını sağlar.
 Yaratıcı düşünme yetenekleri gelişir.
 Sanata ve edebiyata ilgisi artar ve yeteneği olan çocuklar keşfedilir.
 Sözcük dağarcığını zenginleştirir.
 Türkçeyi düzgün kullanmayı öğrenir.
 Sözcükleri doğru telaffuz etmeyi öğrenir.
 Sesinin tonunu ve hızını ayarlamayı öğrenir.
 Aynı sesle başlayan sözcükler üretebilir.
 Sözcükler üretebilir.
 Anlatma ve ifade etme becerilerini destekler