Çocuklarda göze, kulağa ve burna yabancı cisim kaçması

 Toz, kirpik gibi madde göze kaçtıysa;

· Çocuğun gözü ışığa çevrilir, alt göz kapağına bakılır.

· Gerekiyorsa üst göz kapağına da bakılır.

· Nemli, temiz bir bezle çıkartılır.

 · Gözünü kırpıştırması söylenir.

· Bol su ile yıkanır.

 · Gözü ovalamasına izin verilmez.

 · Çıkmıyorsa hastaneye başvurulmalıdır. Göze kaçan metal veya batan bir cisimse;

· Gerekmedikçe çocuk kımıldatılmaz.

· Göze hiçbir müdahale yapılmaz.

· Göz uzmanlık dalı olan bir hastaneye başvurulmalıdır.

Kulağa yabancı cisim kaçtıysa;

· Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmemelidir.

· Su değdirilmemelidir.

 · Hastaneye başvurulmalıdır.

 Buruna yabancı cisim kaçtıysa;

 · Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.

 · Çıkmazsa hastaneye başvurulmalıdır.