Kardan Ağaç

Amaç 1. Alıcı ve ifade edici dil gelişimini destekleme.

Kazanım 1. Duygu ifadelerini tanır ve gösterir.

Amaç 2. Beden dilini etkili kullanma.

Kazanım 2. Jest ve mimikleri etkin biçimde kullanır.

Araç-gereç: Kardan Ağaç adlı şiir, pastel boya, resim kâğıdı

Isınma Öğrenciler, ritmik bir şarkı eşliğinde halka oluşturur ve ritme uygun olarak bir süre serbestçe salınarak dans ederler. Müzik durunca, öğrencilerden hayali bir kardan adam yapmaları istenir. Kardan adam bittikten sonra ona kar topu atmaları söylenir. Ardından öğrencilerin yüzleri öğretmene dönük olarak yerde yarım ay biçiminde oturmaları sağlanır.

Oyun

Öğretmen, “Elimde Kardan Ağaç diye bir şiir var. Okumamı ister misiniz?” diye sorar. Aldığı cevaplara göre şiiri okur.

Kardan Ağaç

Rüzgâr alıp götürmüş Ağacımın paltosunu Ağacım şimdi üşüyor Ağacımın dallarına Kar taneleri düşüyor Ne gülümsüyor ağacım Ne de sesimi duyuyor Bürünmüş kar yorganına Mışıl mışıl uyuyor (Tacettin Şimşek)

Öğretmen gerekirse şiiri tekrar okur ve şiirle ilgili sorular sorar:

Ağaç niçin üşüyor?

-… Hadi üşüyelim…

Kar taneleri nereye düşüyor?

-… Hadi ellerimizden kar taneleri düşürelim…

Önce hızlı hızlı, sonra yavaş yavaş…

Tamam, kar yağmıyor artık… Ağacımıza bakalım. Ağaç nasıl uyuyor?

-…. Hadi mışıl mışıl uyuyalım…

Peki başka nasıl uyunur?

-… Hadi horul horul uyuyalım…

Rahatlama: Öğretmen, ağır bir müzik eşliğinde öğrencilerin salınarak yürümelerini ve yerlerine oturmalarını, gözlerini kapatıp ince bir kar yağışını hayal etmelerini ister.

Değerlendirme Kış deyince aklımıza ilk gelen şey nedir?

Üşüyünce ne yaparız? Soğuk havalarda nasıl giyinmeliyiz? Kışın ne yağar? Diğer yağış türleri hangileridir?

Yağış türleri arasında hangi farklar vardır?

Kış mevsiminde ağaçların görünüşleri nasıldır?

Diğer mevsimlerde ağaçların görünüşleri nasıldır?

Kış mevsiminde yaşadığınız ilginç olayları anlatınız. Kış mevsimiyle ilgili gözlemleriniz, izlenimleriniz, deneyimleriniz nelerdir?

Destekleyici etkinlik: Çocuklardan şiirde anlatılan olayın resmini pastel boya ile resim kâğıdına yapmaları istenir. Tamamlanan çalışmalar resim panosuna asılarak sergilenir