Çocuklara Kitap Okurken Dikkat Edilecek Hususlar

 Öykünün tamamının okunması önemlidir. Çocuklarla yakın temas hâlinde, ona sarılarak oturulmalı ve kitap öylece okunmalıdır.

 Öykünün akışına uygun ses tonu ayarlanmalı, seslendirmede yapay ve abartılı yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.

 Kitabın sayfaları çocukla birlikte çevrilmeli ve kitap baştan sona çocuklara resimleri göstererek yavaş yavaş okunmalıdır.

 Öykünün kapak resmine bakarak “Öykünün ismi sence ne olabilir?” diye sorulmalıdır (Bu soru, çocukta kapağa bakarak konuyu tahmin etme yeteneğini geliştirir.).

 Kitap ikinci defa okunurken merak uyandıran kısımlara gelindiğinde “Şimdi sence ne olacak?” diye sorulmalıdır (Bu soru çocukta olay örgüsünü, sebep-sonuç ilişkilerini anlamaya dönük bir sorudur.).

 Öyküyü okuduktan sonra öyküde geçen olay ve öykü kahramanları ile ilgili öyküyü hatırlamasına yönelik sorular sorulabilir: “Ahmet arkadaşının topunu bulamayınca ne yaptı? Annesi Ahmet’e ne söyledi?” gibi (Bu sorular, öyküyü hatırlayıp hatırlamadığını tespit etmek amacıyla sorulur.).

 Öykü gelişme bölümünde kesilir ve “Sonra ne oldu?” sorusu sorularak çocuğun öyküyü tamamlaması istenebilir (Bu soru, öykünün sonunu tahmin etmeye dönüktür.)