0-72 ay arası çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri

İLK HAFTADA

Görme henüz bulanıktır. Bebek parlak ve mat şekildeki örüntülere bakar, nesneye bakışlarını yoğunlaştırabilir fakat tam olarak ayıramaz. Sese karşı duyarlıdır. Yüksek sesleri tercih eder. Dokunulursa tepki gösterir. Tatları ayırt eder. Refleksif olarak nesneleri yakalar.

3.AYDA

15 dakika kadar dikkatini toplayabilir. Kendisinden biraz uzaktaki bir oyuncağı sağdan sola doğru hareket ettirildiğinde başı ve gözleriyle izler. Bir nesneden diğer bir nesneye bakışlarını değiştirebilir. Nesnelere dikkatle bakar eller yumruk şeklinde nesneye vurur ya da nesneyi almak için uzanır. Bellek ortaya çıkmaya başlar. Beslenme durumunu bekler. Bir yüz figürüne karşı zihnini yoğunlaştırır. Canlı yüzü tercih eder. Aile üyelerini tanımaya ayırt etmeye başlar. Ellerine ayaklarına uzun uzun bakar. Elleriyle yüzünü gözlerini burnunu kulağını tutarak inceler. Hoşuna giden hareketi tekrarlar. Bir ses duyduğunda gözleriyle dikkatle araştırır. Emme ve kavrama istemli hâle geçmeye başlar. Refleks davranışlarla istemli davranışlar bütünlenmeye başlar.

6.AYDA

Tüm yönlere döner. Agu sesi çıkarır, mırıldanır. Yüksek sesli müzikte ağlayabilir. Hareket eden nesnelere atılabilir, uzanabilir. Küçük bir küp verildiğinde hünerli bir şekilde kavrayıp tutabilir. Nesnelere uzun süre bakabilir. Bardağı eline alarak kaldırır. Kâğıt koparabilir. Kutulara karşı ilgilidir. Ters dönmüş kutuyu kaldırabilir. Nesneyi bir elinden diğerine geçirebilir. Bir küpü tutarken bir diğer küpe uzanabilir.

9.AYDA

Derinlik algısı başlar, yüksekten korkar. Nesnelerin büyüklüğünü kavrar. Küçük nesneleri başparmak ve diğer parmaklarla tutmaya çalışır. Büyük nesneleri iki eliyle tutar. Saklandığını gördüğü oyuncağı saklandığı yerden çıkarır. Bir gün önceki oyunu hatırlayabilir. Başarıyla tamamladığı bir hareket için ödül bekler. Her iki elinde bir nesne tutarak bunları birbirine vurup ses çıkarır. Bazı durumlarda çocuk ısrar tepkisini göstermeye başlar.

12.AYDA

Gördüğü nesneyi mükemmel bir şekilde alabilir. Nesneyi döndürür, tersine çevirir. Kutu, bardak, yastık altında saklanan oyuncakları bulur. Nesneleri birden fazla yerde arayabilir. Saklanan eşyayı bulmak onun için bir zevktir. Olayları daha uzun zamanlarda hatırlar. Modeli daha dikkatli ve doğru biçimde taklit eder. Kendisini diğer varlıklardan farklı bir varlık olarak hisseder. Tercih ettiği elini kullanır. Aktif deneme ve yanılmalarla problemleri çözmek için yeni yöntemler bulabilir. Modele bakarak iki veya üç bloktan kule yapar.

15.AYDA

Bebeğin ilgileri çevreye yönelir. Çevrede rastlantı sonucu bulduğu ilginç olayı tekrarlar. Karşısındaki modeli taklide çalışır ancak modelin hareketleri bebeğin kendi davranış şemasında daha önceden yer almış olmalıdır. Kaybolan nesneye karşı olan tutumda daha fazla dikkat gözlenir.

18.AYDA

Kutu içine atılan bir bilyeyi çıkarabilir. Nesnenin mekân içinde hareketini anlar ve kaybolan nesneyi arar. İlişkili olduğu kişileri resimlerden tanıyabilir. Vücudunun parçalarını göstermesi istenildiğinde işaret edebilir (burnunu gösterir). Yeni denemelerle problemlere yeni çözüm yolları bulur.

24.AYDA

Olayları eylemleri dış dünyayı zihinde canlandırabilir. Nesneleri son konuldukları yerde arar ve bulur. Saklanan nesnenin yerine başka bir nesne çıktığında bunu fark eder. Model kaldırıldığında taklide devam edebilir. Resimleri tanıyabilir, ayırt edebilir. Ör; Kedi, köpek, bebek gibi, nesneleri kitaptan baktığında tanır. Basit eşlemeleri yapabilir. Üçgen, daire ve kare şekillerini uygun deliklere yerleştirebilir. Kısa emirleri yerine getirebilir.

36-48 AYLARDA

Kırmızı sarı mavi gibi renkleri eşleştirir ve seçebilir. 8 parçalı resimli eşleştirme kartını eşleştirebilir. 6 parçalık yapboz tamamlayabilir. 3 değişik şekli (daire, üçgen, kare) şekil tablosuna yerleştirir. Sayıları eşleştirir. Sayıları ezberler ve sayar. Özellikleri söylendiğinde uygun sayıda sayı ve nesne seçer “Bana 2 tane elma ver.” Sayıları isimlendirebilir. Objeleri yer ilişkisine göre yerleştirebilir ve seçebilir (üstüne, altına, içine, etrafına yerleştirir veya seçer). Büyüğü ve küçüğü işaret edebilir. Zıt kavramları içeren resimleri ayırt edebilir. Fonksiyonları belirtildiğinde 5 nesneyi tanımlar (ör; neyin üzerinde oturuyorsun? Sandalye). Büyüklüğüne göre dizerek 5 blok ile bir kuleyi inşa edebilir. Sadece elleyerek dokunarak çok bilinen nesneleri tanıyabilir.

48-60 AYLARDA

Özellikleri belirtildiğinde 3 boyutlu nesne ve 2 boyutlu resmi seçer 4 seçenekten istenen rengi seçer ve düzenler. Renkleri isimlendirir. Çevrede bu renklerdeki nesneleri seçer ve isimlendirir. 8 parçalı eşleştirme kartını eşleştirebilir. 10 parçalı bir yapboz tamamlar. Orijinal resim ile aynı resmin gölgesini eşleştirir. Kümeleri eşleştirir. Rakamları eşleştirir. Sayıları ezberler ve nesneleri sayar. Özellikleri belirtildiğinde uygun sayıda nesneleri seçer. Özellikleri belirtildiğinde rakamları seçer. Sayı ve kümeyi eşleştirir. 1-5 e kadar olan sayıları sıraya dizer. Sıra dizisi içinde eksik olan sayıları bulur, seçer ve isimlendirir. Yer ilişkisi gösteren nesneleri yerlerine dizer veya seçer Ör; Yanında, uzağında, önünde ve arkasında gibi. Resimlerdeki benzerliklerini ve farklılıkları ayırır. 3 resmi karşılaştırır. Ör. En büyük hangisi?

60-72 AYLARDA

10 – 25 parçalı yapbozu tamamlar. İki üçgeni birleştirerek kare yapar. Nesneleri bir özelliğine göre gruplandırır. 1´den 10´a kadar olan nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurar. 1´den 10´a kadar olan nesneleri kullanarak toplama ve çıkartma yapar. Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir. 1´den 10´a kadar olan rakamları sıralar. Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söyler. “En az, en çok, birkaç” gibi miktar bildiren ifadeleri kullanır. Haftanın günlerini sırasıyla söyler. 20´ye kadar ritmik sayar. “Dün, bugün, yarın” ile ilgili konuşur. Yaşadığı yerin adresini söyler.

37 comments

  1. Say thank you you in the interest of sharing your far-out neighbourhood. [url=http://newtargetgroup.it/lunghezza-peni-italiani/]http://newtargetgroup.it/lunghezza-peni-italiani/[/url]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir