You are here

OKUMA-YAZI FARKINDALIĞI (Türkçe-Fen Bütünleştirilmiş Büyük Grup Etkinliği Yaş Grubu:48-66 Ay)

 Öğretmen sınıfa içinde baret, fotoğraf makinesi, kroki, fırça ve büyütecin bulunduğu bir paketle girer.

 Çocuklara bu paketin içinde neler olabileceğini sorar. Çocuklardan cevaplar alındıktan sonra öğretmen paketi açar ve içinden çıkan malzemeleri incelemeleri için çocuklara fırsat tanır.

 Çocuklar bu malzemeleri incelerler, bu malzemelerin nerelerde, kim tarafından kullanılıyor olabileceğini tartışırlar.

 Çocuklardan alınan cevaplar doğrultusunda bu malzemelerin arkeologlar (kazıbilimci) tarafından kullanıldığı söylenir.

 Öğretmen çocuklara “Arkeologlar yani kazı bilimciler, çok eskiden kullanıldığı içinde toprağın alt katmanlarında bulunan bitki, eşya, hayvan kalıntılarını araştırır ve geçmişte yaşayan insanların yaşayışları hakkında bize bilgi verirler.” der

.  Öğretmen önceden bahçedeki bir toprak alanını iple çevrelenmiştir ve buraya alçıya bastırılmış dinozor şekli, kemikler, deniz kabuğundan kolyeler ve kil tabletler yerleştirmiştir.

 Öğretmen çocukları önceden düzenlediği bu küçük araziye götürür ve çocuklara “Çocuklar biz de şimdi arkeologlar gibi toprağı inceleyeceğiz. Belki geçmişte buralarda yaşayan insanlar hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz şeyler buluruz.” der ve çocuklarla toprak araştırılır

.  Öğretmenin önceden yerleştirdiği malzemeler bulunur ve incelenir.

 Bulunan malzemelerin ne olduğu, insanların bunları ne için kullanmış olabileceği hakkında sohbet edilir.

 Kil tablet üzerindeki sembollere dikkat çekilir. “Acaba bu tabletin üzerindeki resimler bize anlatıyor olabilir? İnsanlar bu resimleri neden yapmışlardır?” gibi sorular sorulur.

 Öğretmen “Evet çocuklar söylediğiniz her cevap doğru olabilir. Ama geçmişte yaşayan bu insanların bize aktardıkları şeyleri kesin olarak bilebilmemiz için arkeologlar araştırmalar yapmışlar ve her resmin aslında bir harfe karşılık geldiğini bulmuşlardır. Acaba biz yazı bulunmadan önce yaşasaydık ismimi nasıl yazardık?” der.

 Arkeologların çözümlediği harflere karşılık gelen sembollerin bulunduğu grafik gösterilir. Çocuklara isimleri yazılarak ve kaya hissi verilmesi için sert bir zemin üzerindeki zımpara kâğıdı dik konumda tutularak kendi isimlerinde bulunan harflere bakarak karşılığı gelen sembolleri sırayla çizmeye çalışırlar.  Daha sonra bunlar toprağa gömülür.

 Ardından öğretmen çocuklara “Çocuklar işte yazının olmadığı dönemlerde insanlar bu tür sembollerle kendilerini anlatırlarmış. Ama semboller zamanla insanlara yeterli gelmemiş ve yazıyı keşfetmişler. Her ülkeden insanlar aslında aynı şeyleri farklı şekillerde yazmaya başlamışlar.” der.

 Ardından çocuklara her sayfası farklı dillerde yazılmış Kırmızı Başlıklı Kız kitabını Powerpoint sunumuyla gösterir.

 “Çocuklar biliyor musunuz benim bir kitabım vardı. Bir gün başka bir ülkede yaşayan arkadaşımın kitaplarına bakarken benim hikâyemin aynısından gördüm. Şimdi bu kitabımı size de göstereceğim.” denilir.

 Kitabın kapağında bulunan kitabın farklı dildeki isimleri çocuklara gösterilir.

 Hikâyenin ismini tahmin edip etmedikleri sorulur.

 Hangi dillere ait olduğu tahmin edilmeye çalışılır. Ardından kitabın resmi gösterilir.

 Çocuklar hikayenin ismini artık bilirler: Kırmızı Başlıklı Kız

 Kitabın ikinci sayfası gösterilir. Bu sayfa Türkçe’dir.

 Diğer sayfalar sırayla İngilizce-Almanca-Rusça-Japonca-Arapça diye devam eder.

 Bu sayfalarda resimlere bakılarak ne anlatılmak istendiği tahmin edilir.

 Her dildeki cümlenin yazılarının yönlerine dikkat çekilir.

 Her dilin yazı yönüne uygun olarak yazılar gelir

.  Çocuklara aslında her ülkedeki çocukların bu hikayeyi bildikleri, her sayfanın aynı hikayeyi anlattığı fakat sadece yazılarının farklı ifade edildiği söylenir.

 Kitabın tüm sayfalarına bakıldıktan sonra sunumdaki kitabın aynısı çocuklarla incelenir.

Bir cevap yazın

Top