Kagıt kesme yapıştırma

Kağıt üzerine çizilen herhangi bir Şeklin makas yardımıyla kesilip çıkarılmasına kağıt kesme denir. Çocuğa önce makas tutma ve düz çizgi üzerinden kesme çalışmaları yaptırılır. Önce basit şekiller daha sonra ayrıntılı şekiller kestirilir. En çok kullanılan tekniklerdendir.
Çocuklara yapıştırma resim için hazırlanan geometrik şekiller verilerek resim yapması istenebilir. Çocuklar bu şekilleri yan yana yapıştırarak çeşitli şekiller oluşturabilir.