Çocuklarda Zihinsel Yetersizliğin Nedenleri

Biomedikal Nedenler

 • Kromozom bozuklukları
 • Tek gen bozuklukları
 • Sendromlar
 • Metabolik bozukluklar
 • Kaba beyin hastalıkları
 • Annenin hastalıkları
 • Annenin doğum yaşı
 • Prematürellik
 • Doğum incinmeleri
 • Yeni doğan hastalıkları
 • Travmatik beyin yaralanmaları
 • Yetersiz beslenme
 • Menenjit
 • Havale
 • Dejeneratif bozukluklar

Sosyal Nedenler

 • Annenin hamileyken yetersiz beslenmesi
 • Aile içi şiddet
 • Doğum öncesi annenin bakımının yetersizliği
 • Doğum bakımının yetersizliği
 • Yetersiz çocuk bakıcılığı
 • Uyarıcı eksikliği
 • Ailenin yoksulluğu
 • Ailede kronik hastalıklar
 • Kurum hastalığı

Davranışsal Nedenler

 • Alkol kullanımı
 • Uyuşturucu kullanımı
 • Sigara içme
 • Duygusal hamlık
 • Ailenin çocuk bakımını reddetmesi
 • Ailenin çocuğu terk etmesi
 • Çocuk istismarı ve ihmali
 • Aile içi şiddet

Eğitimsel Nedenler

 • -Ailenin bilişsel güçlüğü olması
 • -Ebeveynliğe hazırlıkta yetersizlik
 • -Doğum anında tıbbi servislerden yoksun olma
 • -Yetersiz çocuk bakımı
 • -Gecikmiş teşhis
 • -Yetersiz erken önleme servisleri
 • -Yetersiz özel eğitim desteği
 • -Yetersiz aile desteği