Çocuk ve Edindiği Duygular

Duygular her dilde ve kültürde farklılık gösterir. Zaman ve kültür değiştikçe duygularda değişebilmekte ve taşıdığı değer farklılaşmakta, ifade sayısı azalmakta ya da artmaktadır.

Genel olarak bakarsak duyguları 3 grupta toplayabiliriz :

  1. Sevindirici davranışlara yönelten duygular ( Sevgi, şefkat, mutluluk, haz, zevk ve merakı doyurabilme vb. )
  2. Yasaklayıcı ve savunucu davranışlara yönelten duygular( Korku, üzüntü, elem, sıkıntı, hüzün, keder, bıkkınlık vb.)
  3. Saldırganlık davranışlarına yönelten duygular (Öfke, kıskançlık, nefret, düşmanlık vb.)

Çocukta hangi duyguların,ne şekilde gelişeceği,kalıcı veya geçici olup olmayacağı çevresi ve kendisi ile kuracağı ilişkilere bağlıdır.En yakın çevresi olan aile ile ilişkilerini sürdüren çocuk,yaşam sürecinde okul,arkadaşlar ve toplumsal etkileşime girerek çeşitli deneyimler kazanacaktır. Bu süreçte yapılacak yanlış yönlendirme ve uygulamalar,çocuğun duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyerek ruh sağlığını bozacak ve davranış problemlerine neden olacaktır.

Bu durum da bilinçli ebeveyn ve öğretmen kavramının önemini ortaya koymaktadır.