Köşe Kapmaca

Genellikle sokakta oynanan bir oyundur. Bu oyun az kişiyle oynanır. Ebe diğer oyuncuların ortasında durur. Oyuncular ise ebeye yakalanmadan bulundukları köşeyi değiştirmeye çalışırlar. Bu esnada ebeye yakalanan kişi kaybeder ve ebe olur. Oyuncular yer değiştiriyor gibi yapıp ebeyi yanıltabilir.