Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Tıpta her geçen yıl yenilikler, gelişmeler meydana gelmektedir.  Çeşitli aşılar, ilaçlar bulunmaktadır. Fakat halen tamamen çözüm bulunamayan bulaşıcı hastalıklar vardır. Mesela boğmaca, difteri, tetanos,  kızamık, çocuk felci hastalıklarının aşısı vardır ancak dikkat edilmezse, bu hastalıklardan ölen çocukların sayısı az değildir.

Enfeksiyon nedir?

Bir mikroorganizmanın insan veya hayvan organizmasına girip yeşlerşmesi ve çoğalmasına verilen isimdir.

Enfeksiyon hastalığı nedir?

Mikroorganizmaların canlı bir mikroorganizmaya girip yerleşmesi ve organizmada çeşitli ruhsal veya fiziksel belirtilerle (ateş, kusma, sıkıntı, halsizlik) vs meydana getirmesidir.

Bazı kişiler vucudunda hastalık etkenini taşırlar fakat hasta olmazlar.  Bu kişilere taşıyıcı veya portör denir.

Mikroorganizmalar vücuda girdiklerinde hemen etkilerini göstermezler. Bir üreme devresi vardır ve o devre geçtikten sonra hastalık belirtileri ortaya çıkmaya başlar.  Mikroorganizmaların vücuda girmesiyle hastalığın görülmeye başladığı aradaki zaman dilimine kuluçka dönemi denir.

Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri

 • Bazı mikroorganizmalar vücutta hastalık yaparken bazıları hiçbir etki göstermemektedir.

 • Bazı mikroorganizmalar organizmanın taşıyıcı olmasını sağlar.

 • Bazı mikroorganizmalar sadece insanlarda veya hayvanlarda görülürken bazı mikroorganizmalar hem insanlarda hem hayvanlarda görülür. Bu duruma kuduz mikrobunu örnek olarak verebiliriz. Kuduz mikrobu hem insanda hem hayvanda görülür.

 • Bazı mikroorganizmalar insanlarda ve hayvanlarda farklı etkiler oluşturur.

 • Bazı mikroplar bulundukları ortamda zararsızken yer değiştirdiklerinde durum tersine döner ve organizmada hastalığa sebep olurlar.

 • Bazı hastalıkların birden fazla etkeni vardır.

Enfeksiyon Etkenlerinin Kaynağından Çıkış Noktaları

 • Solunum yolu ile (kızamık, suçiçeği, kabakulak vb.)

 • Sindirim yolu ile (tifo, kolera vb.)

 • Deri yolu ile (mantarlar, egzama vb. )

 • Üreme yoluyla (frengi, AIDS vb.)

 • Vektörlerle (sıtma, veba vb.)

Enfeksiyon Etkenlerinin Bulaşma Yolları

 • Su ve besinlerle

 • Hava yoluyla

 • Temas yoluyla

 • Vektörlerle

 • Hayvanlarla

 • Toprakla

 • Eşyalarla

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

 • İhbarı zorunlu olan hastalıklar gerekli sağlık kuruluşlarına bildirilmelidir.

 • Hasta olanların tedavisi yapılmalıdır.

 • Taşıyıcılar tedavi edilmelidir.

 • Filyasyon yapılmalıdır.

 • Hasta bir hayvan ise ortadan kaldırılmalıdır.

 • Kaynak cansız varlıklar ise gerekli dezenfekte işlemleri yapılmalı ve çeşitli önlemler alınmalıdır.

 • Hastaların eşya ve odası dezenfekte edilmelidir.

 • Tüm hasta hayvanlar veteriner tarafından kontrol edilmelidir.

 • Enjeksiyon, kan alma gibi yollarla bulaşan hastalıklar için gerekli önlemler alınmalıdır.

 • Aşı ve serumla kişilerin bağışıklığı kuvvetlendirilmelidir.

 • Sağlam kişiler bazı ilaçlarla korunmalıdır.

 • Ev ortamı sağlıklı hale getirilmelidir.

 • Sağlık konusunda eğitimler verilmelidir.