ALLAH’IN BİRLİĞİ ve HER YERDE OLUŞU

Allah nerededir? Yerde midir? Gökte midir? Aşağıda mıdır yukarıda mıdır?

Bunların hiçbiri denemez. niçin denemez?

Çünkü Allah için belli bir mekan belirtmek mümkün olmaz. Allah her yerdedir. bilgisiyle, gücüyle, nuruyla, güzelliğiyle, yaratıcılığıyla rızık vermesiyle..

Güneş örneğinde olduğu gibi.. Güneş odamızın neresindedir? Belli bir yerde midir? Hayır. Her yerdedir. Hangi özellikleriyle? Işığıyla, ısısıyla ve odamızdaki renkleri ortaya çıkarmasıyla.. Çünkü güneş ve ışık olmazsa hiçbir renk ayırt edemezdik. Demek ki güneş kendi kütlesiyle odamızın dışında ama özelikleriyle içinde bulunuyor. Yüce Allah da kendi zatıyla evrenin dışında ama eserleriyle icraatıyla yaptığı işleriyle isim ve sıfatlarının yansımasıyla her yerde dünyanın ve evrenin her yerindedir.

Mesela bütün evreni Allah yarattığına göre Allah için beli bir yer düşünülemez. masayı yapan marangoz masanın neresinde olabilir. bakıyoruz hiçbir yerde göremiyoruz. ne tahtalarının arasında var, ne de masanın ayakları içinde..

O usta masanın dışındadır. bu usta masa cinsinden değildir. ahşap ve demirden hiç değildir.

Hangi yönüyle masanın içindedir? tabi iki ustalığıyla bilgisiyle gücüyle aklıyla..

Marangozu masanın içinde aramadığımız gibi Allah da everenin belli bir yerinde duruyor orada bulunuyor diyemeyiz. Allah evrende neyi ile vardır?

Sıfatlarıyla vardır. varlıkları yaratmasıyla, yaşatmasıyla, her şeye belli bir ölçü bilgi ve düzen vermesiyle..

Ressamı resmin içinde mi ararsınız?

Tabii ki hayır.

Öyle ise ressam resmin neresindedir?

Ressam resmin içinde ressamlığıyla vardır. renkleri yerli yerinde kullanmasıyla vardır. becerisiyle ustalığıyla aklıyla zekasıyla bilgisiyle görgüsüyle vardır.. İşte yüce Allah da isimleri sıfatları ve özellikleriyle evrenin her yerindedir. Fakat zatıyla evrenin dışındadır.