SAYILAR

Komşuda ne var?
Kutu kutu yağ var.
Yağ bana yaramaz.
Kimse beni tutamaz.
Bir, derim atlarım.
İki, derim hoplarım.
Üç, derim zıplarım.
Dörtte izin alırım.
Beşte hazırlanırım.
Altıda size gelirim.
Yedide çarşıyı gezerim.
Sekizi pek çok üzerim.
Dokuzu yalnız bırakmam.
Onda evime dönerim.

Ülkü Duysak
Çocukluk Güzel, Küçük ev yayınları, Ankara, 2009.