Yakan Top

Bu oyun en az 4 kişiyle oynanır. Oyuncular iki eşit grup oluştururlar. Daha sonra yazı tura tekniği ile il önce kim başlayacak onu belirlerler. Ondan sonra çıkan grup ortaya geçer. Diğer grup ise ortadaki grubu vurmaya çalışır. Eğer atılan top birine gelirse o kişi oyun dışına çıkar. Eğer top atılınca yukarıdan gelen top havada tutulursa 1 tane can alınmış olur. Eğer gruptaki herkes vurulursa diğer grup ortaya geçer ve diğer grup onları vurmaya başlar.