Etkinliklerin Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri

Etkinliklerin Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri

 

Fiziksel Gelişime Olan Etkileri

 Bedensel koordinasyonunu ve beden gücünü geliştirir.
 İnce (küçük) ve kalın (büyük) kas gelişimini destekler.
 Kendi kendine yeterli olma becerilerini geliştirir.
 Alanı ve nesneyi kullanma koordinasyonunu ve becerisini
 Dikkati yoğunlaştırmayı öğrenir.
 Eş güdümlü ve sıralı hareket etme kontrolünü kazandırır.

 

Bilişsel Gelişime Olan Etkileri

 Özellikleri itibariyle çocukların renk, şekil, boyut vb. kavram gelişimine etki
eder.
 Nesnelerin farklı özellikleriyle keşfedilmesine yardımcı olur.
 Kullanma süreci sayesinde birçok beceri geliştirir.
 Nesnelerin işlevlerini, nasıl kullandıklarını öğretir.
 Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
 Matematiksel düşünme becerisini geliştirir.
 Dikkat, algı, el-göz koordinasyonu, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel
işlevlerin gelişimini etkiler.
 Merak uyandırır; merak da öğrenme için temel gereksinimdir.
 Duyuların uyarılmasıyla algısal gelişimi destekler.
 Neden-sonuç ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 Nesneleri kullanırken ortaya çıkan sonuçları yorumlayabilme, değiştirebilme ve
farklı yöntemleri denemeye açık olma kabiliyetini geliştirir.
 Sorunların çözümünde kendi bulduğu yöntemleri uygulamaya fırsat tanır.
 Öz güven duygusunun gelişimini sağlar.
 Keşfetme, araştırma ve özgür düşünme yeteneklerini geliştirir.
 Dünyayı ve objeleri kendi algıladığı gibi ürünlerinde yansıtarak kendini tanır ve
yeteneklerinin farkına varır.
 Neyi, neden ve nasıl yaptığı konularını sorgulayarak zihinsel aktivitelerini
harekete geçirir.
Sosyal-Duygusal Gelişime Olan Etkileri
 Boşaltım aracı olarak kullanır. Duygusal ve ruhsal doyum sağlar.
 İçinde yaşadığı küçük toplumda ürettikleri ile kendine bir yer edinerek
sosyalleşmesini sağlar.
 Çocuklar, çocuk etkinlikleri yardımıyla öğrenme yaşantılarını zenginleştirirler.
Yeni şeyler öğrenen çocuk öğrenmeye karşı güdülenir ve öğrenmekten zevk
almayı öğrenir. Çocuklar, öğrendikçe kendisine ve çevresine karşı daha fazla
güven geliştirirler.
 Çocuklar, çocuk etkinlikleri yardımıyla duygu, düşünce ve davranış örüntülerini
geliştirir ve zenginleştirirler.
 Çocuklar, çocuk etkinliklerinden zevk alırlar, eğlenirler, haz duyarlar. Olumlu
duygusal yaşantılar öğrenmeyi kolaylaştırır ve daha ilgi çekici hale getirir.
 Çeşitli şekillerde, çeşitli kişilerle ve çeşitli yollarla öğrenmenin gerçekleşmesiyle
iletişim güçlenir. Örneğin çocuk tek başına oynanan oyun materyalleriyle kişisel

gelişimini ve içsel dünyasını yansıtma şansı bulurken grup oyunlarında sosyal
ilişkileri sürdürmeyi ve grupla beraber hareket etmenin özelliklerini öğrenir.
 Çocuklar, birçok materyal arasından bir materyal tercihi yaparak inisiyatif
kullanmayı öğrenirler ve karar verme becerilerini geliştirirler.
 Etkinlikler çocuklar arasında duygu, bilgi ve sosyal değerler akışını sağlayarak
kişiler arası ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olur. Arkadaşına bir oyuncağın
kullanımını öğreten bir çocuk, kendini işe yarar hisseder ve olumlu benlik
algısının gelişimine bu şekilde destek sağlanmış olur.
 Çocuk etkinliklerinin çeşit ve fonksiyon olarak zenginliği çocukların sembolik
düşünme kapasitesini geliştirir ve hayal dünyalarını besler.
 Çocuk etkinlikleri, çocukların ilgi alanlarının keşfedilmesine dolayısıyla kendi
kişisel gelişimlerinin desteklenmesine de en uygun ortamları sunar.
 Deneme yanılma fırsatları yaratılarak çocukların girişimciliği desteklenir.
Dil Gelişimine Olan Etkileri

 Çocukların ifade edici ve alıcı dil gelişimini destekler.
 Okuma ve yazmaya hazırlar.
 Bilgi dağarcığını geliştirir.
 Ortaya çıkardığı ürünü anlatma ve oyunlarında kullanma sonucu dil gelişimine
katkıda bulunur.

Kaynak:  Megep – Çocuk etkinlikleri