Özel Gereksinimli Çocuklarda Şiddet ve İstismara Maruz Kalma Farkındalığı Oluşturma

 Özel gereksinimli çocuklar, diğer çocuklara göre daha fazla fiziksel, duygusal ve cinsel istismar açısından risk altındadırlar. Aşağıda belirtilen yetersizlikler nedeniyle istismara maruz kalma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ya da gebe kalma riskleri artmaktadır:

 • Yargılama ve sosyal becerilerde,
 • Konuşma ve zihinsel becerilerde,
 • Kendi haklarını korumadaki yetersizlikler,
 • İstismar edildiğini söyleyememe, algılayamama veya istismarcıya karşı kendini koruyamama,
 • Bildirmek için gerekli becerilerde yetersizlik,
 • Eğitim eksikliği gibi nedenler

Alınabilecek önlemler

 • Özellikle çocukları cinsel istismardan korumaya yönelik çocuk ve ebeveynlerin bilgilendirilmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi,
 • Eğitim programlarının içeriğinde;
 • Özel vücut bölgeleri,
 • İyi dokunma- kötü dokunma, Bireysel Etkinlik
 • Hayır demeyi öğrenme, izinsiz fiziksel teması reddetme,
 • Yabancılarla güvenlik sınırı oluşturma,
 • İstismar olayını bildirme,
 • Olası bir istismarın anlaşılmasına yönelik konuların bulunması önerilmektedir.
 • Cinsel istismardan korunmanın en son aşaması ise istismarcının yakalanmasını sağlamak için onda bir iz bırakmak amacını taşıyan, bağırma, ısırma, tırmalama davranışları yer almaktadır.

Yapılan çalışmalarda, ebeveynlerin çocuklarda cinsel istismarı önlemeye yönelik yapılan bilgilendirmenin istendik düzeyde farkındalık geliştirebildiği, bu durumun çocuklarına yansıması ile çocukların cinsel istismara uğrama risklerinin azalabileceği, ebeveyn rahatlamasına yönelik önlemlerin alınmasıyla da çocukların fiziksel istismara uğrama riskinin azalabileceği bildirilmektedir.

Kaynak:

Atbaşı, Z. (2016). Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocuğu Olan Annelerin Cinsel İstismarı Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 32–43.