Çocuklarda Kanamalar ve İlk Yardım

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücut içine ya da dışına) çıkmasına kanama denir.

Vücut dışına kanamalarda;

· Yara üzerine direkt baskı yapılır.

· Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır.

 · Gerekirse bandaj ile sarılarak kanlanmış bezler kaldırılmadan basınç arttırılır.

Sargının son katmanına çubuk ya da kalem konulur ve ilk 20 dakikada 3 dakikada bir, 20 dakikanın sonunda dakikada bir çubuk çıkartılıp sargı gevşetilir; yoksa kangrene neden olabilir.

· Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına bası uygulanır.

· Kanayan bölge yukarı kaldırılır.

 · Kanama kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa kanama bölgesi kalp hizasından yukarıda tutulur.

· Şok pozisyonu verilir.

· Sık sık solunum ve nabzı kontrol edilir.

Burun kanamasında ise;

 · Hemen baş öne doğru eğilir.

· Mümkünse çocuk oturtulur.

.Enseye buz konulur.

· Burun kanatlarını sıkıştırarak iki parmakla sıkılır.

 · Bu işlem yaklaşık 5 dakika kadar devam edilir.

· Kanamanın durmaması halinde en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir.

Kulak kanamasında ise;

· Az bir kanama varsa temiz bir bezle temizlenir.

 · Ciddi bir kanama ise kulak tıkanmadan gazlı bezle kapatılır.

 · Çocuğun hareketsiz olarak, kanayan kulak üzerine yan yatması sağlanır.

· En yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir.