Çocuklarda kırık, çıkık ve burkulma, düşme kazaları

Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşur. Bölgenin hareket edilmesi ile artan yoğun ağrı, şekil bozukluğu (diğer sağlam uzuv ile karşılaştırılır), bölgede ödem ve kanama sonucu morarma, işlev kaybı, hareketlerde kısıtlama ve şişlik görülebilir.

Kırıkla karşılaşıldığında;

· Yaşamı tehdit eden başka yaralanma varsa ona öncelik verilmelidir.

· Çocuk hareket ettirilmemelidir.

· Ani hareketlerden kaçınılmalı, kırık yerine konulmaya çalışılmamalıdır.

 · Kırık kolda ise; ödem oluşacağından varsa yüzük, saat vb. eşyalar çıkartılmalıdır.

 · Kırık olan bölgede hareketi önlemek gerekmektedir.

· Açık kırık varsa; tespitten önce yara üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.

 · Kırık olan bölge, bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak şekilde karton, tahta vb. sert cisimle tespit edilmelidir. Göze metal ya da batan bir cisim kaçtıysa, müdahale yapılmadan göz uzmanı olan bir hastaneye başvurulmalıdır.

 · Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınmalıdır.

· Kırık olan bölgede sık aralıklarla nabız ve derinin rengi kontrol edilmelidir.

 · Çocuk sıcak tutulmalıdır.

 · 112 aranmalı ya da hastaneye başvurulmalıdır.

· Kırık olan bölgenin hareket ettirilmesine izin verilmemelidir.

Burkulma ise, eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.

Burkulmayla karşılaşıldığında;

· Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem dolaşımı engellemeyecek şekilde tespit edilir.

· Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.

· Soğuk uygulama yapılır.

· Hareket ettirilmez.

· Uzun süre geçmiyorsa, hastaneye başvurulmalıdır.

Çıkık, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.

Çıkıkla karşılaşıldığında;

· Eklem bulunduğu şekilde tespit edilir.

· Çıkık yerine asla oturtulmaya çalışılmaz.

· Çocuğa ağızdan hiçbir şey verilmez.

· Hastaneye başvurulmalıdır.