KARGA İLE TİLKİ

Amaç: Kavramları ayırt etme.

Kazanım: Yüksek ve alçak kavramlarını ayırt eder.

Araç gereç: La Fontaine’in Karga ile Tilki masalı, masalla ilgili resim, Saip Egüz’ün Karga ile Tilki şarkısı.

Isınma : Bütün grupla bir yerden bir yere uçma alıştırması yapılır. Kollar iki yana açılır, gökyüzünde gezintiye çıkılır. Bazen bir ağacın dallarına konar, bazen de bir oluktan su içerler. Oyun Öğrencilere Karga ile Tilki masalını bilip bilmedikleri sorulur. Masal anlatılır.

Bir karga varmış. Bildiğiniz karga işte. Bir gün öyle acıkmış öyle acıkmış ki. Yiyecek aramaya çıkmış. Uçmuş uçmuş, bir evin balkonuna konmuş. Pencereden içeri bakmış. Bir de ne görsün? Masanın üzerinde kocaman bir peynir.

Karganın ağzı sulanmış. Etrafta kimseler de yokmuş. Açık pencereden içeri süzülmüş. Peyniri kaptığı gibi kaçmış. Ormana gitmiş.

Bir ağacın dalına konmuş. Peyniri yemeye hazırlanıyormuş.

Tam o sırada bir tilki ormanda geziniyormuş. O da çok acıkmış. “Nereden yiyecek bulsam da karnımı doyursam.” diye düşünüyormuş.

Düşünürken mis gibi bir peynir kokusu duymuş. Kokunun geldiği yöne gitmiş. Başını yukarı kaldırınca daldaki kargayı görmüş.

Tabii karganın ağzındaki kocaman peyniri de.

Kendi kendine, “Ne yapıp edip şu kargayı kandırmalıyım. O peyniri ben yemeliyim.” demiş.

Sesini tatlılaştırıp kargaya seslenmiş: -Günaydın karga hanım! Bu ne güzellik böyle! Senin kadar güzel bir kuş görmedim. Şu tüylere bak maşallah. Hele gözlerin… Gözlerin yıldız gibi parlıyor.

Bu sözler karganın hoşuna gitmiş. Şimdiye kadar hiç kimseden böyle güzel sözler duymamış. Gülümsemiş tilkiye.

Tilki övgüye devam etmiş: -Sen kuşların kraliçesi olmalısın. Senden daha güzeli yok. Duyduğuma göre sesin de çok güzelmiş.

Bir şarkı söyle de herkes görsün sesinin ne kadar güzel olduğunu.

Karga şarkı söylemek için gagasını açmış. Açar açmaz da ağzındaki peynir yere düşmüş.

Tilki, peyniri alıp yutmuş ve kargaya demiş ki: -Sen ne saf kargasın. Benim sözlerime hemen inandın. Peyniri kaptırdın. Bir daha seni aşırı övenlere inanma! Bu da sana ders olsun.

Ardından sınıf içinde bir yükselti oluşturulur.

Öğrencilerden birine karga diğerine tilki rolü verilir.

Masal canlandırılır.

Daha sonra öğretmen, “Birlikte Karga ile Tilki masalının şarkısını söyleyeceğiz.” diyerek öğrencilerin ilgisini konuya çeker.

Öğretmen, öğrencilerle birlikte Saip Egüz’ün Karga ile Tilki şarkısını söyler.

Bir gün bir hırsız karga ha ha ha ha hay

Bir parça peynir çalmış ha ha ha ha hay

Konmuş bir dalda kalmış ha ha ha ha hay

Etrafı seyre dalmış ha ha ha ha hay

Ordan geçen bir tilki ha ha ha ha hay

”Şen sesinle öt!” demiş ha ha ha ha hay

Şaşkın karga “gak” demiş ha ha ha ha hay

Peyniri tilki yemiş ha ha ha ha hay

Öğretmen, gerekirse şarkıya eğitici mesajı olan dizeler de ekleyebilir.

Peynir beyaz peynirmiş, ha ha ha ha hay

Kahvaltıda yenirmiş. ha ha ha ha hay

Peynir yiyen çocuklar, ha ha ha ha hay

Sağlıklı beslenirmiş. ha ha ha ha hay

Rahatlama

Öğretmenin yönergesiyle öğrenciler yuvalarına dönen kuşlara öykünerek ağır ağır kanat çırpar, yerlerine oturup uykuya dalarlar.

Değerlendirme : Öğretmen masalla ilgili resmi göstererek aşağıdaki soruları sorar:

Resimde hangi hayvanları görüyorsunuz? Resimde hangi hayvan yüksektedir? Resimde hangi hayvan alçaktadır? Sınıfımızda yüksekte olan eşyalar hangileridir? Sınıfımızda alçakta olan eşyalar hangileridir?