Bilmeceler ve çocuklara faydaları

Bilmeceler çocuğun anlama ve anlatma becerisinin gelişimine katkı sağlar. Çoğu zaman dil oyunlarına dayalıdır. Çocuğun zekâ gelişimi ve dil gelişimi açısından da vazgeçilmezdir. Ayrıca çocuğun şiir eğitimi bakımından ritim ve ahenk duygusunun gelişimine katkı sağlayan diğer çocuk edebiyatı türleri içinde önemli bir yere sahiptir. Belli bir cevaplama süresi olan bilmeceler çocukta yarışma ruhunu geliştirir. Ayrıca bilmecenin cevabını bulamayan çocuğa basit ve eğlendirici cezalar verilerek farklı eğitimsel amaçlarla da kullanılabilir. Örneğin bilmecenin cevabını bulamayan çocukların bir bağışta bulunması gerekir. Bu da çocuğa kazanmak kadar kaybetmenin de bir gerçeklik olduğunu öğretir.

Bazı bilmece örnekleri

Dışı var, içi yok. Dayak yer, suçu yok. Davul (Elazığ)

Kuru kafa, Attım rafa. Yemesi tatlı, Maymun suratlı. Ceviz (Balıkesir)

İçi kara dışı kara, Bunu bilmeyen maskara. Zeytin (Çankırı)

Üstü pamuk biçilir, Altı çeşme içilir.
Koyun (Şanlıurfa)

Nefesi var kanı var, Bir küçücük canı var. Kuş (Sivas)

Ağaçtan atı Demirden katı Allah kudreti {Gemi)

Altın apamaz Gümüş tapamaz, Dünya yapamaz. (Yumurta)