Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Tekerleme Örnekleri

Tekerlemelerde kelime ve kelime gruplarındaki bazı seslerin tekrarıyla çocuk, çıkaramadığı sesleri bu tekerlemelerin ahengi içinde tekrarlayarak dil yeteneğini geliştirir. Genel olarak çocukların çıkaramadıkları sesler “r, p, s, j, c, ç” sesleridir. Konuşma bozukluğu gösteren çocukların aileleri arasında yapılan bir araştırma yapılmış ve ailelerin % 50’sinin çocuktaki bu kusurlardan rahatsız olmadığı, % 30’unun tekerlemeler vasıtasıyla çocuklardaki bu diksiyon kusurlarını gidermeye çalıştığı, % 20’sinin ise çocuğunun dil kusurlarının farkına varmadığı anlaşılmıştır.

Tekerlemelerin dildeki kusurları oyun mantığı içinde nasıl düzelttiğine dair, bazı örnekleri sizinle paylaşıyoruz:

Ayaklı çocuk oyunlarından “Uva Tella” adlı oyunun hareketlerini sistemleştiren: “Uva/Uva tella/Antramartin/Marş marş ina/Antramartin/Marş Marş ina/ Fefe yumuşak ge / Burhaniye / Naciye”

tekerlemesinde çocuğun zorlanacağı bir takım sesler vardır. Diğer arkadaşlarına uyum sağlayabilmek için çocuk kendiliğinden bu sesleri çıkarmak durumunda olacaktır.

“Dattiri dattirivalli / Vak vaksi vak vaksi / Birçok do birçok si / Ay çok mersi” “Bombili viçis / Narçis niçis narçis niçis / Aga vega naçis / Viçis naçis viçis naçis / Bom”

Bu tekerlemeler vasıtasıyla çocuk kolay konuşma yeteneği kazanırken heceleme, tamamlama ile dil eğitimi ve matematiksel yetenek de kazanır.