SARAYA DAVET

Bir zamanlar zengin mi zengin bir padişah varmış. hazinelerinde gizli defineleri her türlü elmas ve zümrüt bulunuyormuş. her güzel güzellik sahibi güzelliğini  ve üstünlüğünü göstermek ister. o sultan da bir gün zenginliğini ve saltanatının büyüklüğünü göstermek ister ve bu amaçla büyük bir saray yapmaya başlar. sarayı odalara ve bölümlere ayırır. her bölümü hazinelerinin çeşitli süsleriyle donatır. tavanlarını altınla yaldızlar , hazırlattığı yiyeceklerle öyle büyük bir ziyafet hazırlar ki nimetlerin her çeşidini o sofralara dizdirir. sonra bir elçi görevlendirir. elçi misafirlere padişahı tanıtır. töreni ve saraydaki ziyafeti anlatarak yol göstericilik ve kılavuzluk yapar. o elçinin de sarayın her bölmesinde birer yardımcısı ve ayrı ayrı yerlerde daha başka bir sürü görevlisi vardır. sonra o elçi memleketindeki insanları saraya  ve ziyafete davet eder. insanlar saraya geldiklerinde elçinin sesini işitirler. padişahın elçisi yüksekçe bir yerden misafirlere seslenir.:

-Ey ahali !  şu sarayın sahibi olan sultanımız sarayı ve eserlerini göstermekle size kendini tanıtmak istiyor. size verdiği ziyafet ve ikramlarla sizi sevdiğini hepimize gösteriyor. siz de ona sevgi ve saygı duyunuz. size dağıttığı hediyelerle cömertliğini ve merhametini gösteriyor. siz de teşekkür ona hürmet ediniz. hem şu gördüğünüz bütün eserlerin üstünde onun işaretini ve mührünü görüyorsunuz siz de onu tek güç ve bütün bunların sahibi olduğunu biliniz.

padişahın sözcüsü bu ve buna sözlerle sarayı ve sultanı misafirlere tanıtır. saraya gelen insanlar iki gruba ayrılırlar

1.grup: kendini tanımış aklı başında kalbi yerinde olduklarından saraya geldiğinde elçiyi dinler. onun söylediklerini kabul ederler. saraydaki törenin kurallarına uyarak edepli ve terbiyeli bir şekilde ziyafetten yararlanırlar. padişaha teşekkürlerini ve saygılarını sunarlar onların bu saygılı hareketleri sultanın çok hoşuna gider. bundan dolayı onları başka bir sarayına davet eder, hediyelerle ve ikramlarla ödüllendirir. sonsuza kadar bu yeni sarayda misafir edileceklerini bildirir.

 1. grup ise: saraya geldiğinde yiyecek ve içeceklerden başka hiçbir şeyle ilgilenmez. elçinin anlattıklarına kulaklarını tıkarlar. ziyafet sofralarını karıştırırlar. ilaç olarak bulundurulan ve içilmeyecek şeyleri içerler. sarhoş olup bağırırlar. diğer misafirleri rahatsız ederler. yapılan ikramlara teşekkür etmek yerine onları küçümserler. padişaha karşı saygısızlıkta bulunurlar. saray sahibinin görevli askerleri de onları tutup cezaevine atarlar.

sorular:

 • hikayedeki saray neyi temsil eder? dünyayı
 • sarayın yıldızlarla donanmış tavanı? gökyüzü
 • çiçeklerle süslenmiş taban? yeryüzü
 • padişah? Allah.cc
 • elçi ? Peygamber
 • sarayın her bölmesine dağılmış elçinin yardımcıları? Allah.cc dostları
 • elçinin heryerdeki görevlileri? melekler
 • sarayın muhafızları ve görevlileri? hafaza melekleri
 • saraydaki sofralar? dünya nimetleri
 • saraydaki işlemeler? dünya zevkler güzellikler
 • misafilerden birinci grup? müminler
 • misafirlerden ikinci grup? kafirler
 • davet edilen ikinci saray? cennet
 • cezaevi? cehennem
 • sarayın sahibi neden bir elçi göndermiş?

 

çocuklar  yukarıdaki sorulara kendi akıllarınca cevap verdikten sonra yaş seviyelerine bakılır. aşağıdaki açıklamalar ona göre yapılır.

 • o zengin padişah neden bir saray yaptırmak istemiş? kendini tanıttırmak ve göstermek için.
 • sarayı odalara ve bölmelere ayırmasında ki muradı nedir? hakikate giden birden fazla yol vardır.
 • her bölmede elçinin farklı yardımcılarının olması ne demektir? Allah.cc dostlarının hakikate giden yolları.
 • birinci grubun özellikleri ve nitelikleri nelerdir ve bunlar neye işaret eder? kendini tanımış olmak=kendini bilen Rabbini bilir. insaniyetinin ve kulluğunun farkındadır. aklı başında olmak= etrafının farkındadır, şuurludur. yaptığı şeyleri niçin ve kimin için yaptığının farkındadır. kalbi yerinde olmak= masivayı terk etmek boş işlerle uğraşmamak yalnız Allah.cc’ı düşünmek
 • birinci grup bütün bu özelliklerden sonra padişahın ilk önce hangi lütfuna ermiştir.

elçiyi duyabilmek ve ona muhatap olabilmek bir lütuftur. biz bunu günde 5 defa namazla yapıyoruz öyleyse namaza dururken bu 3 özellik bulunmalı.

 • birinci grup saraydaki elçinin sözlerini tasdik ettiğini nasıl belli etmiş. saygı ve edep= namaz.
 • elçinin görevleri nelerdir? (peygamberlerin görevlerinden bahsedilir.)
 • elçi kimlere seslenmiş?
 • bu hikayede elçinin vasıflarından hangileri vardır?
 • elçi misafirleri neye davet etmiş?
 • misafirler kendi başlarına o güzellikleri göremez miydi? neden elçiye ihtiyaç duyulmuş?
 • birinci grup ile ikinci grup arasındaki fark nedir?