Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ve dil bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişimde güçlükler ve sınırlı ya da tekrarlayıcı davranışlar ve ilgiler ile karakterize olan ve sosyal iletişim becerilerinde yaşanan güçlüklerin yanı sıra, sözel olmayan davranışlar, sınırlı ya da tekrarlayıcı davranışlar ve konuşmalara/ifadelere ve rutinlere aşırı bağlılık gibi durumların gözlendiği bir tanı grubudur. Bu tanı grubunda en fazla etkilenen gelişim olanı dil alanıdır.

Aşağıda dilin farklı bileşenlerinde otizm spektrum bozukluğuna özgü olarak gözlenebilecek bazı özelliklere yer verilmiştir:

  • Özellikle yaşamın ilk iki yılında yaşıtlarına kıyasla daha az jest kullanımı,
  • İlk sözcüklerin kazanımında gecikme,
  • Konuşmayı başlatma ve sürdürmede yaşanan güçlükler,
  • Bağlama uygun konuşmama,
  • Rutin sözceler ya da tekrarlayan sözel ifadeler (ekolali),
  • Konuşmacı ve dinleyici olarak sıra almada güçlükler,
  • Görsel uyaranlara ilişkin sözcük bulma güçlükleri,
  • Yüzeysel biçimleri olan cümleler oluşturma,
  • Yaşıtlarına göre daha az karmaşık cümle kurma,
  • Monoton bir ses tonu ya da yüksek ses kullanımı.

Otizm spektrum bozukluğu olan ya da bu durumdan şüphelenilen çocuklar dil gelişim becerilerinin mümkün olduğu kadar erken dönemde desteklenebilmesi için ertelemeden bir uzmana yönlendirilmelidir.