Özgül dil bozukluğu

Çocukta Açıkça görülen bir problem görülmemesine karşın dil becerilerinde anlamlı derecede bozulmalar görülmesi durumudur.

Erken tanı çocuğun psikolojik gelişimi ve çevreye uyumu noktasında çok önemlidir.

Özgül dil bozukluğu olan çocukların özellikleri

  • Konuşma ve okuma-yazma sırasında sıklıkla dil bilgisel hatalar yapar.
  • Karmaşık cümleleri kolay anlayamaz.
  • Ses bilgisel ve anlam bilgisel güçlükler yaşar.
  • Anlama ve kendini ifade etme noktasında geride kalma durumu yaşarlar.
  • Herhangi bir konu üzerindeki bir sohbete katılma ve orda belirtilen niyeti anlama gibi noktalarda problem yaşarlar.

Tedavi edilmediğinde çocukta içine kapanıklık, depresyon, dikkat eksikliği, davranışsal bozukluklar ve kaygı problemleri oluşabilir.