Vitaminler, fonksiyonları ve bulundukları besin kaynakları

Kaynak :

Tayar, M., Korkmaz, N.H. & Özkeleş, E. (2015). Beslenme ilkeleri. (3. baskı).
Bursa: Dora Yayınları, ISBN: 978-605-9929-68-4

Baysal, A. (2004). Beslenme. (15. baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınları Beslenme
ve Diyetetik Dizisi:10, ISBN 978-975-7527-73-2